Stad en Streek

nederlands

Voorwaarden voor inschrijving

Door het verzenden van deze inschrijving verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen, en verklaart ook:

a. dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement;

b. dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij/zij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen;

c. dat de hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (inentingsboekje meenemen).

sluit dit venster

enlish

Conditions for application

By entering the dog the exhibitor forced himself/herself to pay the entry fee.

a. The exhibitor states that, by enrolling for the Show, he accepts the legal authority of the “Raad van Beheer” (Dutch Kennel Club) and the operation of the “Kynologisch Reglement” (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules. By sending the entry form the exhibitor undertakes to pay the entry fee.

b. The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.

c. The exhibitor states that the dog is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad, against rabies. Proof of vaccination can be asked for.

close this window