Stad en Streek

Nederlands Deutsch English
nederlands

Voorwaarden voor inschrijving

Door dit formulier te verzenden verklaart u:
- dat de door u ingeschreven hond(en) voldoende zijn gevaccineerd tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en -bij honden van buiten Nederland- ook hondsdolheid (rabies).
- zich door het inzenden van een hond te onderwerpen aan de bepalingen van de "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland".
- het inentingsboekje / dierenpaspoort op verzoek te zullen tonen.

Mono/cryptorchide reuen worden niet toegelaten.

Het inschrijfgeld dient voor 1 sept 2007 te zijn overgemaakt op bankrekening 51.65.64.005 t.n.v. "Penningmeester KC Meppel" te Wanneperveen.

Inschrijven verplicht tot betalen!
Op de show betalen kost E 5,- extra!

sluit dit venster
deutsch

Bedingungen

Durch Einreichung dieses Formulars erklären Sie:
- dass der von Ihnen angemeldete Hund in den letzten 12 Wochen sich nicht in einer Situation befunden hat, in der ein Risiko einer Ansteckung mit Staupe oder einer anderen ansteckenden Krankheit bestand,
- den Hund nicht vorzuführen, wenn sich vor seiner Teilnahme an der Ausstellung solche Umstände ergeben sollten,
- die Rechtsbefugnis der "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" und die Rechtsgültigkeit des "Kynologisch Reglement" zu akzeptieren

Mono- oder cryptorchide Rüden werden nicht zugelassen.

Die Anmeldungsgebühr soll am 1 sept 2007 überwiesen sein auf Konto 51.65.64.005 von "Penningmeester KC Meppel" aus Wanneperveen.

Der Aussteller verpflichtet sich dazu, die Anmeldungsgebühr zu zahlen.
Zahlen auf den Show kostet E 5,- extra!

Fenster schließen
enlish

Conditions for application

By sending this application you declare:
- that the dog you have entered has not been, to your knowledge, during the last 12 weeks in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious desease,
- not to present the dog if such circumstances should occur between now and the day of the show,
- to accept the legal authority of the "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" and the operation of the "Kynologisch Reglement".

Mono- or cryptorchide males will not be allowed.

The application fee should be transferred before sept 1st, 2007 on account 51.65.64.005 of "Penningmeester KC Meppel" in Wanneperveen.

The exhibitor undertakes to pay the application fee.
Paying on the show will cost E 5,- extra!

close this window